Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér

SAS_CL13

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují své služby rodinám z Českolipska a Novoborska, které pečují alespoň o jedno dítě do 18 let. Našim posláním je cíleně a intenzivně posilovat, podporovat schopnosti a dovednosti členů rodiny tak, aby vytvářeli bezpečný prostor pro život.  Dobrý Anděl

Popis služby

Startér se snaží vhodnými činnostmi podporovat u cílové skupiny dovednosti, znalosti a návyky, které povedou k aktivnímu přístupu při řešení jejich nepříznivé životní situace. Služba pracuje s rodinou tak, aby předcházela, či zmírňovala příčiny ohrožení dítěte. Poskytuje pomoc a podporu k získání nebo udržení základních funkcí rodiny.

Cílová skupina v oblasti péče o děti, mládež a rodiny

 • Rodiny žijící v sociálně vyloučených místech
 • Rodiny s finančními problémy
 • Rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy
 • Rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí
 • Věková kategorie klientů je bez omezení věku

Za rodinu považujeme takové soužití, kdy je alespoň jedno dítě do 18let ve faktické péči dospělého. Dále ženu v druhém trimestru těhotenství a osoby, u kterých je předpoklad, že jim děti budou vráceny do vlastní péče (z pěstounské péče nebo ústavní výchovy).

Sídla služby

 • se nachází v budově Charity Česká Lípa na adrese Dubicka 992/14. Kancelář pracovníků je v přízemí budovy. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 
 • Kanceláře pracovníků pro Novoborsko a Cvikovsko se nachází v budově infocentra Nový Bor na adrese třída T. G. Masaryka č.p. 46. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 

Cíle

 • Posílení rodičovských kompetencí
 • Nalezení a udržení bydlení
 • Finanční stabilita rodiny
 • Posílení občanských kompetencí pro život ve společnosti
 • Posílení schopnosti zvládat svůj život

Aktivizujeme, socializujeme a pomáháme těmito úkony:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např.: pomoc při zajištění rekvalifikace, pomoc s přípravou na vyučování dětí, vedení domácnosti ad.)

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti (např. pomoc s vyhledáním odborné pomoci, poradenství, emoční podpora ad.)

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.: pomoc při jednání s úřady, pomoc s orientací na pracovním trhu, přístup k internetu ad.)

Zásady a principy poskytování služby

 • Zájem dítěte je na prvním místě
 • Respektujeme životní příběh a svobodnou vůli každého člověka
 • Dáme šanci každé rodině
 • Vedeme klienta k přijetí odpovědnosti za důsledky svého jednání a chování
 • Kapacita služeb: 
  • V České Lípě jsou služby poskytovány v areálu Charity Česká Lípa cca 10minut od centra města.
   • Ambulantní forma poskytování služeb na Českolipsku – 2 (jedná se o maximální okamžitou kapacitu)
   • Terénní forma poskytování služeb na Českolipsku – 2 (jedná se o maximální okamžitou kapacitu)
  • V Novém Boru jsou služby poskytovány na hlavní třídě města cca 5minut od centra města. 
   • Ambulantní forma poskytování služeb na Novoborsku – 2 (jedná se o maximální okamžitou kapacitu)
   • Terénní forma poskytování služeb na Novoborsku – 1 (jedná se o maximální okamžitou kapacitu)
 • Vybavenost zařízení služeb:
  • V České Lípě mají klienti možnost využít tři plně vybavené pracovny, kdy jsou zde hrací koutky pro děti a PC s připojením na internet. Přístup je bezbariérový. 
  • V Novém Boru mají klienti možnost využít jednu plně vybavenou místnost, kdy mohou využít hrací koutek pro děti a PC s připojením na internet. Při vstupu do této místnosti jsou překážkou čtyři schody u hlavního vstupu.

Provozní doba

je zvolena dle potřeb klientů. Službu poskytujeme ambulantní a terénní formou právě proto, aby byla zajištěna maximální dostupnost služby. Zejména pracující využívají služby SAS až v odpoledních hodinách a dávají přednost terénní formě poskytování služeb.

Česká Lípa ambulantně
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 8:00–12:00 12:30–16:30
Nový Bor ambulantně
pondělí, středa 8:00–12:00 12:30–16:30
čtvrtek, pátek 8:00–12:00  
Česká Lípa a Nový Bor terénně
pondělí, úterý, středa, čtvrtek 8:00–12:00 12:30–18:00
pátek 8:00–12:00 12:30–16:30

Bc. Markéta Chýlková

Tel.: 778 062 215
vedoucí sociálně aktivizační služby Startér

Bc. Vendulka Erbenová

Tel.: 608 754 394
sociální pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa; zástupkyně vedoucí

Kateřina  Fabiánová

Tel.: 778 062 204
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Ivana Kryndlerová

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Jana Dobrovolná

Tel.: 775 600 324
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor

Nina Šmýdová

Tel.: 774 116 532
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Jana Hackelová

Tel.: 608 164 892
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor

Oldřiška Volšická

Tel.: 775 600 394
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor