Kdo jsme

„Jsme první i poslední možností pro lidi v nouzi. Prostřednictvím profesionálních a provázaných služeb zlepšujeme jejich situaci, a tím i fungování celé společnosti.“

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000 a držitelé značky spolehlivosti Asociace veřejně prospěšných organizací.

Našimi hodnotami jsou respekt, upřímnost a profesionalita – respektujeme každého bez rozdílu, úspěšnou spolupráci stavíme na otevřeném a pravdivém přístupu a naše služby vykonávají odborníci s lidským přístupem podle stanovených postupů.

Avpo logo maléStreetwork pečeť Logo Stejná šance

Poskytujeme pomoc klientům v 9 rozličných službách a projektech na Českolipsku a Novoborsku.

CEV_1925

O organizaci

Charita Česká Lípa je samostatnou církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Byla založena litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní subjektivitou. Spadá pod Diecézní charitu Litoměřice, je členem Charity České republiky a mezinárodní organizace Caritas. Řídí ji její ředitelka Eva Ortová, přímým nadřízeným je ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, poradním orgánem je Rada Charity Česká Lípa.

Rada Charity Česká Lípa

  • Eva Ortová – ředitelka Charity Česká Lípa
  • J. M. can. Mgr. Viliam Matějka – děkan Českolipské farnosti
  • Ing. Bc. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku OSBD, Česká Lípa
  • Rudolf Živec – ředitel reklamní agentury Deus
  • R. D. Ing. Pavel Morávek – děkan Novoborské farnosti

Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na pravidelných kolegiích s projekty, které mají společné zaměření a které se konají v rámci Charity České republiky.

Organizace si za dobu své působnosti získala respekt, dobré jméno a uznání od dalších spolupracujících subjektů. Důležitým faktorem je rovněž kvalitní pracovní tým a jeho funkční struktura.

Podpořte nás