Finanční dary

Společně dokážeme víc

Charita Česká Lípa, největší nezisková organizace na Českolipsku, pomáhá lidem v nouzi. Staňte se jejím dárcem a ona se stane Vaší prodlouženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým pomáháme a kteří naši pomoc potřebují. Finanční dar můžete darovat:

Jsme velká transparentní organizace s tradicí od roku 2000 a Spolehlivá veřejně prospěšná organizace se značkou spolehlivosti

Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se Charita Česká Lípa snaží v rámci svých jedenácti projektů a služeb naplňovat své poslání, můžete se k ní připojit finanční nebo nefinanční podporou. Vaše rozhodnutí pomoci potřebným je pro nás vyjádřením důvěry v naší činnost a zároveň naším závazkem vůči Vám, dárcům. I proto nás kdykoli můžete přijít navštívit.

Podpořte naše poslání

Podpoříte-li nás, nabízíme Vám následující možnosti, které jsme rozdělili podle výše finančního daru (hodnota nefinančního daru bude přepočítána na příslušnou částku) do 4 kategorií, v nichž Vám garantujeme tyto výhody:

První kategorie v hodnotě do 1000 Kč včetně

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje Charity Česká Lípa
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce Charity Česká Lípa (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • zaslání elektronické verze výroční zprávy

Druhá kategorie v hodnotě do 10 000 Kč včetně

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje Charity Česká Lípa
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce Charity Česká Lípa (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • zaslání elektronické verze výroční zprávy
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček Charity Česká Lípa

Třetí kategorie v hodnotě do 50 000 Kč včetně

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje Charity Česká Lípa
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce Charity Česká Lípa (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček Charity Česká Lípa
 • poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
 • medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
 • prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách Charity Česká Lípa
 • zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
 • v čase adventu osobní návštěvu ředitelky Charity Česká Lípa
 • přátelskou večeři s Charity Česká Lípa

Čtvrtá kategorie v hodnotě nad 50 000 Kč 

 • děkovný dopis
 • pravidelné měsíční zasílání elektronické verze Zpravodaje Charity Česká Lípa
 • zasílání elektronických pozvánek na kulturně společenské akce Charity Česká Lípa (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)
 • zasílání elektronických přání o Velikonocích, v čase adventu a v novém roce
 • poskytnutí informací o využití daru
 • děkovný balíček Charity Česká Lípa
 • poskytnutí vyúčtování daru (na vyžádání)
 • medializaci na webových stránkách, stránkách organizace na sociálních sítích a v médiích formou článku o vzájemné spolupráci
 • prezentaci Vašeho jména či loga v prostorách Charity Česká Lípa
 • zaslání výroční zprávy v tištěné podobě
 • v čase adventu osobní návštěvu ředitelky Charity Česká Lípa
 • přátelskou večeři s Charity Česká Lípa
 • půlstránkový prostor pro Vaši propagaci ve výroční zprávě
 • možnost Vaší prezentace v rámci kulturně společenských akcí Charity Česká Lípa (Den dětí, Tříkrálový koncert, Masopustní průvod, ad.)

Pokud máte chuť, a víte o naší organizaci vše podstatné, a jen se ptáte jak podpořit, kontaktujte nás na info@ceskalipa.charita.cz