Sociální ubytovna

CEV_9949

Poslání

Sociální ubytovna Nový Bor poskytuje finančně dostupné ubytování osobám (jednotlivcům, matkám s dětmi i celým rodinám), které jsou v tíživé životní situaci ohroženy sociálním vyloučením a chudobou. 

Sociální ubytovna Nový Bor má nepřetržitou službu, která dohlíží nad pořádkem a bezpečím v objektu, ve kterém je poskytováno sociálně-právní poradenství, jehož cílem je aktivizace a řešení problematické situace ubytovaných. V objektu probíhá pravidelný úklid společných prostor, drobná údržba na pokojích i postřiky proti škůdcům a parazitům.

Adresa

 • Sociální ubytovna Nový Bor, Severní 755, Nový Bor
 • telefon na vrátnici: 774 116 911

Cílová skupina

 • osoby s nízkými příjmy
 • osoby v hmotné nouzi
 • osoby, jejichž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují získat jiné dostupné bydlení

Ubytovací postup

 • Zájemce o službu
  • Zájemce o službu může přímo kontaktovat vedoucí ubytovny, která mu poskytne potřebné informace nebo navštívit přímo vrátnici na ubytovně, kde mu pracovník vrátnice  také poskytne potřebné informace
  • Pokud je služba pro zájemce vhodná a jeho zájem trvá, může si podat žádost o ubytování a to buď osobně přímo na vrátnici ubytovny  nebo elektronicky
  • Žádosti přijímá  pracovník vrátnice a ten je předá vedoucí ubytovny, který  dle stanovených pravidel předloží žádost k projednání ubytovací komise a  následně jí zařadí  do pořadníku čekatelů.
  • Zájemce může také požádat úřednice OSPOD, ÚP Nový Bor o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem. Vedoucí ubytovny  úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí Městského úřadu Nový Bor.
 • Přijetí do ubytovny
  • Pokud dojde k uvolnění kapacity, vedoucí ubytovny  kontaktuje zájemce o službu dle pořadníku čekatelů.
  • Vedoucí ubytovny před podpisem smlouvy o poskytnutí ubytování informuje zájemce o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou v případě uzavření smlouvy, o způsobu poskytování služeb a úhradách za tyto služby.
  • Smlouva o poskytnutí ubytování se uzavírá písemně mezi Charitou Česká Lípa a uživatelem služby.
  • Služba je poskytována nepřetržitě.
  • Služba je poskytována za předem stanovenou úhradu (dle platného ceníku)

Žádost, ceník a smlouva ke stažení

Věra Polanecká

Tel.: 774 116 779
vedoucí služby Sociální ubytovna Nový Bor

Petra Dufková

Tel.: 775 645 445
pracovnice v sociálních službách Sociální ubytovny Nový Bor