Sociální podnik Farní charity Česká Lípa

Socialni_podnik_OSBD3

Poslání

Sociální podnik poskytuje od roku 2004 (tehdy jako Chráněná dílna Jonáš) pracovní příležitosti na zkrácený pracovní úvazek zdravotně hendikepovaným osobám, které pobírají částečný nebo plný invalidní důchod, lidem bez přístřeší a lidem ve věkové hranici nad padesát let. 

Činnost

Činností sociálního podniku jsou úklidové práce veřejných prostor panelových domů, také kanceláří a domácností, pomocné práce ve výrobě a pomocné práce na farách.

Na jaře 2021 se přestal Sociální podnik Charity Česká Lípa po mnoha letech zabývat údržbou zeleně a sekáním.

Aktivity a zaměstnanci v roce 2020

V sociálním podniku pracovalo v roce 2020 celkem 16 lidí na HPP a 8 na DPP.

3 zaměstnanci sociálního podniku celoročně pracovali v Jizerských pekárnách Česká Lípa, 2 zaměstnanci v DS Smith Packaging Nový Bor, 6 zaměstnankyň poskytovalo úklidové práce v domech bytové samosprávy OSBD a v kancelářích, 8 zaměstnanců pracovalo v terénu na sečích pro Povodí Ohře či Clarios Česká Lípa, 2 zaměstnankyně pracovaly na postu hospodyně pro novoborskou a dubskou farnost, 3 zaměstnanci pracovali pro farnost hornolibchavskou.

Během roku 2020 se údržba zeleně potýkala v pracovní sezóně s nedostatkem zakázek. Hlavním důvodem byl fakt, že během odstávek výroby v mnoha firmách tuto práci zastávali kmenoví zaměstnanci oslovených firem, jinak stálých zákazníků sociálního podniku v předešlých letech. Neúspěch v této činnosti podniku vyvažoval nárůst zakázek úklidových prací, a tedy i vyšší počet zaměstnanců, kteří tuto práci vykonávali.

 

Ludmila Špindlerová

Tel.: 487 829 874, 775 116 451
vedoucí služby Sociální podnik a Šatník Česká Lípa a Nový Bor