Dobrovolnické centrum

DSC09442

Poslání

Dobrovolnické centrum vzniklo v roce 2014 s posláním umožnit lidem všeho věku dobrovolnickou zkušenost, a to především v rámci našich vlastních služeb a aktivit. Toto poslání je naplňováno skrze krátkodobé i dlouhodobé aktivity dobrovolníků, kteří vytváří společensky prospěšné hodnoty celé společnosti, a to především hodnoty respektu, úcty, solidarity a pomoci bližnímu. 

Dobrovolníci pomáhají s koledou na Tříkrálové sbírce, zapojují se do akce Ukliďme Česko, na jaře a na podzim do sběru potravin na akci Sbírka potravin, pomáhají s výrobou a prodejem Palačinky Charity Česká Lípa, zajišťují prodej výrobků v době adventu či pomáhají při realizaci akcí pro klienty v rámci našich služeb a klientů.

Vokráčkovi-2

Dobrovolníci roku 2020

Dobrovolníci z řad veřejnosti, studenti i zaměstnanci organizace.

2020 – Nejvíce odpracovaných dobrovolnických hodin měli v roce 2020 Dita Landovská (14 h), Marek Vokráčko (12 h) a Jakub Vaněk (11 h), kteří se zapojovali do aktivit po celý rok. Marek Vokráčko podporoval Charitu Česká Lípa také různými materiálními dary a potravinovou pomocí. Velkou oporou byli pro Dobrovolnické centrum studenti českolipského gymnázia a obchodní akademie, stejně tak vypomáhali ve svém volném čase zaměstnanci Charity Česká Lípa. Do aktivit Dobrovolnického centra se v roce 2020 zapojilo celkem 29 dobrovolníků a společně odvedli 166 dobrovolnických hodin. 

2019 – Nejvíce odpracovaných dobrovolnických hodin měli v roce 2019 manželé Vokráčkovi (25,5 h), kteří se zapojovali do aktivit po celý rok a podporovali různými materiálními dary a potravinovou pomocí i služby Charity Česká Lípa. V minulém roce byli velkou oporou Dobrovolnického centra také studenti českolipského gymnázia, obchodní akademie a SOŠ a SOU. Největší počet hodin měla učnice Šárka Škodová (19 h), studenti Dita Landovská (16,5 h) a Martin Legeza (14 h). Dobrovolnickému centru vypomáhali také ve svém volném čase zaměstnanci Charity Česká Lípa. Do aktivit Dobrovolnického centra se zapojilo celkem 102 dobrovolníků a společně odvedli 591,5 dobrovolnických hodin.

Ing. Renata Dvořáková

Tel.: 487 829 881, 608 549 981
projektová manažerka Charity Česká Lípa a vedoucí Dobrovolnického centra