Reklama na Sociálním automobilu

Zakoupením reklamy na pět let na Sociálním automobilu Charity Česká Lípa podpoříte svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy, konkrétně financování nákupu nového vozu zapojením do kampaně Nové auto pro děti.

FIAT Ducato Reklamní plochyV únoru 2020 byl zakoupen na leasing nový Sociální automobil, aby rozšířil dle požadavků rodičů svozové linky o další města a obce Českolipska a tím tak ulevil vyššímu počtu rodin s hendikepovaný dítětem a dětem zajistil pocit samostatnosti při jízdě ze školy a do školy. 

Jarní zrušení prezenční výuky na Speciální škole v České Lípě, kam děti každý den odvážíme, však znemožnilo nejen novému vozu, ale i druhému staršímu plnit svůj účel a zároveň krýt část nákladů na leasing poplatky za jízdné.

V rámci financování nákupu nového vozu nejsme vázaní pouze na prodej reklamy, k financování využíváme pravidelně benefiční aktivity partnerských organizací i samotné Charity Česká Lípa jako výroba a prodej Palačinky Charity Česká Lípa, prodej výrobků na adventních trzích, Tříkrálovou sbírku či dobrovolné vstupné z benefičního koncertu Sláva budiž Základní umělecké školy Česká Lípa.

Přidejte se k dalším firmám a individuálním dárcům, kteří si v historii projektu zakoupili reklamu na jednom ze tří aut, které od roku 2007 vozí zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.

napište na info@ceskalipa.charita.cz

Anděl, Stav Agency, Ewal Cargo Care, Ježek SW, Deus a i-noviny.cz, Tomáš Vlček, Gabriela Medwell, Jizerské pekárny, Haas + Sohn Rukov, Troll Computers, Českolipská teplárenská, MUDr. Lenka Šepsová, Mudr. Jana Siblíková, Cukrárna Split ad.

Reklamní plochy       Ceník ploch