Klub Koule NZDM

Ilustrační z kanceláře

Poslání

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, je sociální služba poskytovaná, ambulantní a terénní formou, dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let pobývajících v České Lípě. Naším posláním je klient směřující k samostatnosti, integrující se do společnosti tím, že se aktivně podílí na řešení vlastní životní situace.

Zásady poskytování sociální služby

 • Nízkoprahovost – součástí principu nízkoprahovosti je možnost využívat služeb dostupně, anonymně a zdarma.
 • Dobrovolnost – nabízené služby a aktivity jsou dobrovolné, nikdo není nucen k jejich využívání, přičemž je každý odpovědný za své jednání
 • Rovnost – služby jsou poskytovány cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, sexuální orientace, politického či jiného smýšlení, národního, nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní, nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.
 • Individuální přístup – klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zájemcům o službu a klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Do cílové skupiny řadíme děti a mládež ve věku od 6 do 26 let pobývající na Českolipsku, která své problémy neumí či nemůže řešit vlastními silami, nebo svými dostupnými prostředky, a může být ohrožena rizikovým chováním svým i ostatních.

Cíle služby

 • Naučit klienty porozumět důsledkům jejich chování  
 • Pomáháme zvládnout řešit tíživé životní situace 
 • Poskytnutí bezpečného prostoru k trávení volného času 

Poslání služby

 • Podporujeme klienty najít správnou cestu. 

Vize služby

 • Mladý člověk, který využívá svých možností. 
Otvírací doba pro mladší klienty
pondělí klub 12:30–16:00
úterý klub 12:30–15:00
středa klub 12:30–15:00
čtvrtek klub není
  poradenství 12:30–14:00
pátek klub 12:30–14:30
Otvírací doba pro starší klienty
pondělí klub 16:00–18:00
úterý klub 15:00–18:00
středa klub 15:00–17:00
čtvrtek klub 14:00–16:00
  poradenství 12:30–14:00
pátek poradenství 12:30–14:00
  klub není

 

Otvírací doba v době prázdnin (jarní, velikonoční, podzimní ad.)

  klub pro mladší klienty klub pro starší klienty
pondělí 10:00–13:00 14:00–16:00
úterý 10:00 - 13:00 14:00–16:00
středa 12:00–15:00 15:00–16:30
čtvrtek 10:00–13:00 14:00–16:00
pátek 10:00–13:00 13:30–15:30

Poskytování terénní služby

Časový rozsah poskytování terénní formy práce není časově vymezený. Terénní formu realizují pracovníci ambulantní služby v následujících případech: 

 • Při doprovodu uživatele.  
 • Při potřebě osobního setkání s další osobou zainteresovanou v řešení situace uživatele v jeho prospěch.  
 • Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, aktivity v terénu, meziklubová setkání). 
 • Při nízké návštěvnosti klientely na klubu – dva pracovníci zůstávají na klubu k dispozici uživatelům a zájemcům, dva odcházejí do terénu za uživateli (při plném personálním obsazení).  
 • Při individuální domluvě se zájemcem o službu nebo uživatelem.  

 

Ke stažení (Práva, pravidla, sanka, postup při vyřizování stížností, nabídkový list)

Partneři klubu

Lípa logo

NF Albert

ČAS

Primeros logo

 

Marcela Jeništová, DiS.

Tel.: 487 829 876, 774 116 215
vedoucí služby Klub Koule NZDM

Markéta Kumpoltová

Tel.: 487 829 876, 775 953 465
pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM

Bc. Denisa Horčičková

Tel.: 487 829 876, 775 953 465
sociální pracovnice v Klub Koule NZDM

Veronika Jechová

Tel.: 487 829 876
pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM

Viktorie Rohalová

Tel.: 487 829 876
pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM