Z organizace

Aktuálně z Farní charity Česká Lípa stejně jako z Charity ČR.