Financování z dotací měst a obcí v roce 2022
29. září 2022 Z organizace

Financování z dotací měst a obcí v roce 2022

Charita Česká Lípa provozuje na Českolipsku 9 služeb a projektů. V roce 2022 byly podpořeny aktivity českolipské Charity v rámci dotačních programů měst a obcí částkou 1.575.947 Kč. Co všechno a kým bylo díky penězům podpořeno?

Město Česká Lípa

 • Azylový dům Jonáš částkou 653.981 Kč na provozní náklady služby.
 • Dobrovolnické centrum částkou 40.000 Kč na podporu aktivit a  nákupy v rámci zajištění provozu benefiční Palačinky Charity Česká Lípa (světlo do stanu, pracovní oblečení, zástěry, roll up, vaflovač).
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Koule NZDM částkou 267.538 Kč na provoz služby, dále 39.200 Kč na podporu prevence kriminality ve formě workshopů, pořízení vzdělávacích her, vstupného na sportovní a kulturní akce, provozní náklady. 
 • Sociální automobil částkou 33.511 Kč na provozní náklady služby.
 • Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér částkou 356.717 Kč na provozní náklady služby.

Město Nový Bor a obce svazku Novoborska

 • Azylový dům Jonáš částkou 30.000 Kč na provozní náklady služby.
 • Sociální automobil částkou 25.000 Kč na provozní náklady projektu.
 • Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér částkou 100.000 Kč na provoz služeb.

Město Doksy

 • Azylový dům Jonáš částkou 30.000 Kč na provozní náklady služby.

Město Zákupy

 • Sociální automobil částkou 6.000 Kč na provozní náklady projektu.

Obec Horní Police

 • Sociální automobil částkou 5.000 Kč na provozní náklady projektu.

Sára Michálková

administrativní pracovnice Charity Česká Lípa
Tel.: 487 829 881 E-mail: 8bprR-agc8m%C19k68ys6Z2938Es-Z29g