Na Sociální ubytovně tvoří, uklízí okolí a užívají si mediální zájem

Na Sociální ubytovně tvoří, uklízí okolí a užívají si mediální zájem

Sociální ubytovna Nový Bor, která sídlí v městem objektu v ulici Severní a od roku 2012 je provozována Charitou Česká Lípa, zažívá v poslední době pozitivní rušno – ubytované děti tvoří v kreativních dílnách, ubytovaní uklízí okolí a pracovnice chystají den dětí pro klienty i veřejnost. V neposlední řadě také přivítala novináře z populárního týdeníku, který dělal reportáž o jedné bývalé klientce, která již dlouhou dobu na ubytovně pracuje.

Na Sociální ubytovně pracovnice ve spolupráci se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi Startér a Azylovým domem Jonáš zapojují své klienty do různých volnočasových aktivit.

Ukliďme Česko a okolí ubytovny každý měsíc

Nejprve se ubytované maminky z azylového domu, který přechodně sídlí v jednom z pater ubytovny, zapojily do celonárodní akce Ukliďme Česko a již tradičně uklízely naváté odpadky z přilehlých luk a lesíků v okolí. Úklid okolní přírody se nově bude konat měsíčně a bude vždy spojený s nějakým tématem – třídění odpadu, poznávání stromů nebo květin a také následným piknikem, aby děti a spolu s nimi i jejich rodiče byly ještě více namotivováni k účasti. Stejně tak jako u akce Uklidíme Česko se pak budou nasbírané odpadky po dohodě s městem okamžitě svážet na veřejnou skládku.

Klubík

Na začátku května klienti s dětmi z ubytovny vyráběli v rámci kreativních dílen přání ke Dni matek. Další akce pro děti byla naplánovaná na konec května ve spojení s Dnem dětí, veřejná venkovní akce pojmenovaná Retrohraní.

Paní Věra

Sociální ubytovna a Charita Česká Lípa si v květnu také užívala mediální zájem skrze populární společenský týdeník, na jehož dvoustraně byl uveřejněn příběh dlouholeté zaměstnankyně Sociální ubytovny paní Věry. 

Matka dvou dětí, která neuměla hospodařit, přišla o bydlení a málem i o děti, našla nejprve střechu nad hlavou a pomoc v Azylovém domě Jonáš, následně byla ubytována na Sociální ubytovně Nový Bor, kde také dostala práci na pozici uklízečky. Ačkoli již žije s partnerem v městském bytě v Novém Boru, děti dostudovaly a našly si práci mimo okres, na ubytovně pracuje dodnes. 

„Charita je jediná organizace, která mi pomáhá od úplného začátku až dodnes, a to jak s vyplňováním žádostí, formulářů, tak třeba mi radí, jak řešit různé i soukromé věci. Vážím si toho, že se mi vždy snaží vyjít vstříc a že mi chce v jakémkoli případě pomoc,“ říká paní Věra.