Začíná Týden nízkoprahových klubů také v České Lípě
17. září 2021 Klub Koule NZDM

Začíná Týden nízkoprahových klubů také v České Lípě

Začíná Týden nízkoprahových klubů s podtitulem Škola, jak ji (ne)známe. Letošní 15. ročník upozorňuje na téma duševního zdraví dětí a mladistvých v reakci na proměnu školní výuky. Klub Koule NZDM Charity Česká Lípa se ke kampani připojuje.

Poslední zářijový týden je v Česku tradičně věnován kampani Týden nízkoprahových klubů pořádané Českou asociací streetwork (ČAS). Nízkoprahové kluby pro děti a mládež se v tomto týdnu otevírají široké veřejnosti. Tématem patnáctého ročníku s podtitulem Škola, jak ji (ne)známe je svět teenagerů, proměny školy a duševní zdraví dětí a dospívajících. I náš klub Klub Koule NZDM vás zve k nahlédnutí do svého fungování a také na akci „Týden otevřených dveří Klubu Koule.“

V pořadí patnáctý ročník Týdne nízkoprahových klubů proběhne v termínu 20.–24. září. Jako každý rok se během několika dní sníží prahy mezi kluby a veřejností. Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti mají možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují. 

Tento rok se kampaň zaměřuje na téma spolupráce nízkoprahových klubů pro děti a mládež a škol.

„Podtitulem ‚Škola, jak ji (ne)známe‘ chceme upozornit na nezastupitelnou roli nízkoprahových klubů při návratu dětí do škol, který bude pro mnohé dospívající letos obzvlášť náročný. Kampaň vnímáme jako příležitost posunout mezioborovou spolupráci dále, ale také přiblížit veřejnosti svět dnešních teenagerů,“ přibližuje myšlenku letošního zaměření kampaně Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork. 
„V rámci našeho programu chystáme „Týden otevřených dveří Klubu Koule,“ během kterého se i veřejnost může podívat na naše prostory a na naše aktivity, které děláme s klienty vevnitř i venku,“ přibližuje program vedoucí českolipského nízkoprahového klubu Marcela Jeništová. A dodává: „Máme dva roky krásný interiér, který jsme vyhráli v soutěži s jedním nábytkovým řetězcem, budeme vyrábět mandaly nebo v městském parku si s námi můžete vyzkoušet populární slackline neboli chození po balančním popruhu mezi dvě stromy.“

Nízkoprahové kluby nabízejí prostor a poradenství pro děti a dospívající, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, se kterou si neumí poradit sami. Nízkoprahová zařízení jsou registrovanou sociální službou a veškeré služby jsou poskytovány dětem a teenagerům zdarma. Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 247. 

Sledujte facebook Klubu Koule pro finální program Týdne nízkoprahových klubů.

Marcela Jeništová DiS.

vedoucí služby Klub Koule NZDM
Tel.: 487 829 876 E-mail: 5.As9denW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r