Lidé v naší organizaci – Marcela Jeništová
29. září 2022 Klub Koule NZDM

Lidé v naší organizaci – Marcela Jeništová

Již šest let pracuje Marcela Jeništová v registrované sociální službě, v nízkoprahovém Klubu Koule NZDM na pozici sociální pracovnice. 

„Nejprve jsem v klubu začala jako dobrovolník, pak jako praktikantka při studiu. Když mi přišla nabídka, abych po škole nastoupila, neváhala jsem,“ říká drobná slečna, která si však v případě potřeby umí sjednat pořádek.

Ačkoli si v rámci své praxe vyzkoušela i práci v azylovém domě pro matky s dětmi, od začátku věděla, že chce pracovat v nízkoprahu. Tam poslední čtyři roky dělá také vedoucí. Stále je však v přímém kontaktu s klienty v klubu i v terénu.

„Nabíjí mě jejich nadšení při aktivitách, které pro ně připravíme. Když navíc potom vidím, jak je to posouvá, rozvíjí, to je skvělé. Stejně tak jsem ráda, když se mi svěří s problémem a já jim můžu být na blízku,“ říká s nadšením Marcela, ačkoli sama uznává, že je pro ní práce mnohdy stresující a vyčerpávající.

„Ty děti a mladiství, kteří k nám chodí, by se bez nás toulali v ulicích. Aby za námi do klubu přišli, musíme jim dát volný prostor, ale zároveň s nimi navazovat vztah a to tak tak důvěrný, abychom pak mohli být jejich oporou při problémech. Mnohdy jsme totiž jediní, kteří je v životě motivují nebo jim dávají rady a pomáhají jim v životních rozhodováních i trápeních.“

Když má Marcela práce nad hlavu, pomáhá ve svém volnu jako dobrovolník ve stánku s Charitní palačinkou a na dalších charitních akcích, což je podle ní výborná terapie proti vyhoření.

V Charitě pracuje moc ráda, i proto, že má možnost vzdělávat se nad rámec povinného vzdělávání. „Paní ředitelka v tom vidí velký přínos jak pro organizaci, službu, tak i zaměstnance samotného. Například za možnost absolvování výcviku zaměřeného na kompetence kontaktní práce jsem jí velice vděčná,“ dodává Marcela.