Centrum pro pěstounské rodiny organizovalo Týden náhradního rodičovství

Centrum pro pěstounské rodiny organizovalo Týden náhradního rodičovství

V rámci Týdne náhradního rodičovství (17.–21. 10. 2022) uspořádalo na náměstí Dr. E. Beneše Centrum pro pěstounské rodiny kontaktní kampaň, která byla podpořena výstavou informačních panelů o mýtech kolem pěstounství.

Zájem o informace týkající se pěstounské péče projevily u stánku mezi dvěma obchodními domy v České Lípě desítky lidí, kterým byly poskytnuty informace o činnosti centra z úst pracovnic, ale také formou letáků. U stánku se zastavovali také bývalí pěstouni nebo osoby, které mají s pěstounskou péčí určité zkušenosti, i zástupci z jiných doprovázejících organizací. Zájemcům byly zodpovídány různorodé dotazy a byla jim nabídnuta pozvánka na besedu s pěstouny, která se konala 21. října v prostorách Centra pro pěstounské rodiny.

Besedy v Masné ulici č. p. 88 se zúčastnily dvě pěstounky, které centrum doprovází, jedna dlouhodobá a jedna na přechodnou dobu. Obě byly připravené zodpovídat dotazy týkající se jejich praxe. Jelikož se na besedu z řad veřejnosti nikdo nedostavil, byla přítomnost pěstounek využita ke sdílení praktických zkušeností a domluvě další spolupráce. 

tyden-r-BESEDA-A3

Bc. Silvia Friedrichová

vedoucí služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel.: 774 116 421 E-mail: 1kvoUb~93hIkQOQ90lxk27f7T-uk87j7T-M