Rekonstrukce azylu jde do finále. Pomůžete?
29. září 2022 Azylový dům Jonáš

Rekonstrukce azylu jde do finále. Pomůžete?

Charita Česká Lípa zahájila v září roku 2021 nezbytnou rekonstrukci Azylového domu Jonáš z důvodu téměř havarijního stavu budovy. V budově, která sídlí v ulici Dubická v České Lípě, se nachází 40 lůžek pro rodiny s dětmi bez střechy nad hlavou, což z něj činí největší azylové zařízení svého druhu v okrese.

Tato sociální služba vznikla již v roce 2002 a patří k nejpotřebnějším sociálním službách na území ORP Česká Lípa a Nový Bor. Azylový dům Jonáš od roku 2002 pomohl přes 700 matkám v životní tísni a 1 300 dětem.

Celá investiční akce obsahovala nákup nemovitosti a pozemku od města Česká Lípa, následně kompletní rekonstrukci celého objektu, ve kterém vzniká 11 samostatných malých bytů pro rodiny s dětmi včetně zázemí pro personál, prádelny a herny pro děti. Rovněž bude v areálu azylového domu vybudováno dětské hřiště pro aktivní trávení volného času ubytovaných dětí.

V rámci výběrového řízení byla vybrána firma Stav Agency s.r.o. ze Stráže nad Nisou, která zahájila stavební práce v září roku 2021. Plánovaný termín dokončení investiční akce (kolaudace a vybavení objektu) je stanoven na listopad letošního roku.

Cena celé investiční akce je vyčíslena na 38.298.263 Kč a bude hrazena z dotačních prostředků EU ve výši 32.014.922 Kč, zbývající částku ve výši 6.283.341 Kč musí Charita Česká Lípa doplatit z nestátních zdrojů.

„Proto vynakládáme velké úsilí pro získání finanční podpory od stálých či nových partnerů, kteří se rozhodnou podpořit sociální službu, která díky novému zázemí může výborně fungovat a pomáhat další řadu let,“ říká ředitelka Charity Česká Lípa Eva Ortová.

Veřejnost má šanci také přispět, díky crowdfundingové kampani na nákup velmi nutných elektrospotřebičů.

DAROVAT