Nadace Olgy Havlové podpořila azylový dům
24. listopadu 2022 Azylový dům Jonáš

Nadace Olgy Havlové podpořila azylový dům

Azylový dům Jonáš byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové částkou 32.000 Kč, za níž bude nakoupeno další nutné vybavení do nově zrekonstruovaného domu.

Charita Česká Lípa zahájila v září roku 2021 nezbytnou rekonstrukci Azylového domu Jonáš. V Azylovém domě Jonáš se nachází 40 lůžek pro rodiny s dětmi, které by jinak byly absolutně bez střechy nad hlavou, což z něj činí největší azylové zařízení svého druhu v okrese.

Vybavit každý pokoj bylo a je velice finančně náročné, ale díky finančním darům můžeme vylepšovat prostředí pro klienty. Celá částka 32.000 Kč byla proto použita na zakoupení dvou sušiček prádla, které budou pro rodiny s dětmi velmi nápomocné.