Tříkrálová sbírka

Ačkoli Tříkrálová sbírka 2021 nemohla být za přítomnosti koledníků, přesto jste ji na sbírkových místech i online podpořili částkou 157.462 Kč.

Největší dobrovolnická akce v ČR již dvacet jedna let pomáhá získávat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba. Letos však byla poprvé bez dobrovolníků, třítýdenní a také virtuální. 

Tříkrálová sbírka 2021 pro Sociální automobil 157.462 Kč
Virtuální kasička (veřejnost, českolipské firmy a školy) 103.180 Kč
Sbírkové kasičky  54.282 Kč
Česká Lípa – mše svaté v bazilice Všech svatých, v kostelech sv. Máří Magdalény a Narození Panny Marie, infocentrum, KafeLaky, Svačinky jako od maminky, (koordinátoři L. Kyndl, V. Matějka, K. Menclová, V. Rohalová, J. Slaná) 17.622 Kč
Horní Police – mše svatá (koordinátoři L. Paďour, S. Přibyl) 8.240 Kč
Mimoň – OÚ, mše svatá (koordinátoři V. Bohmová, R. Cenker) 6.019 Kč
Kvítkov – OÚ (koordinátorka J. Zelenková) 5.430 Kč
Sosnová – potraviny Na Růžku (koordinátorka J. Halasníková) 4.020 Kč
Zákupy – OÚ, DD a DPS Zákupy (koordinátoři R. Lípa, H. Vinšová a zaměstnanci zařízení) 3.380 Kč
Stružnice – OÚ (koordinátorka M. Habartová) 3.375 Kč
Bombardier Transportation CR a.s., Česká Lípa (koordinátorka K. Ječmínková) 2.706 Kč
Nový Bor – mše svatá (koordinátor P. Morávek) 2.161 Kč
Brniště – OÚ (koordinátorka V. Chládková) 1.329 Kč

Děkujeme, že stojíte při nás. 

K†M†B† 2021

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Brniště11 329 Kč
Česká Lípa1020 328 Kč
Horní Police18 240 Kč
Kvítkov15 430 Kč
Mimoň26 019 Kč
Nový Bor22 161 Kč
Sosnová14 020 Kč
Stružnice13 375 Kč
Zákupy13 380 Kč
Online koleda 103 180 Kč
Koleda ze statických kasiček2054 282 Kč
Koleda celkem 157 462 Kč
Rozpečetěno 20 z 20 úředně zapečetěných pokladniček.

 

„Děkujeme, že stojíte při nás, a těšíme se na další společné zážitky.“ 

Eva Ortová, ředitelka Charity Česká Lípa