Tříkrálová sbírka 2023

Děkujeme z celého srdce, že jste se stali součástí největší dobrovolnické akce v České republice, která již 23 let pomáhá získávat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba. Letošní rok jste rekordní vykoledovanou částkou 265 929 Kč pomohli podpořit provoz školního svozu zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy, který na Českolipsku a Novoborsku provozuje od roku 2007 Charita Česká Lípa dvěma dodávkovými vozy ve třech pravidelných svozových linkách. Tato služba je v našem regionu unikátní, je přímo závislá na podpoře od veřejnosti a aktuálně ji využívá 25 dětí z našeho regionu, kterým poskytuje pocit samostatnosti a jejich rodičům pomoc.

Místo koledování – vedoucí skupinky a děti v rolích třech králů Vykoledovaná částka
Česká Lípa (koleda na mši v kostele svaté Máří Magdalény) – K. Gajdošová a děti z Jonáše 2 023 Kč
Česká Lípa (koleda na mši v bazilice Všech svatých) – R. Dvořáková a vlastní děti 16 615 Kč
Česká Lípa (kasička na mši v kostele Narození Panny Marie) – E. Ortová 3 327 Kč
Česká Lípa (koleda v centru města) – M. Kumpoltová a děti ze ZŠ Dr. M. Tyrše 8 222 Kč
Česká Lípa (koleda v centru města) – A. Kreminová a děti ze ZŠ Dr. M. Tyrše 6 248 Kč
Česká Lípa (koleda v centru města) – TOM Chippewa Česká Lípa 7 924 Kč
Česká Lípa (koleda na úřadech) –  J. Gottlieber a děti ze ZŠ Partyzánská 7 457 Kč
Česká Lípa (Tříkrálové představení v KD Crystal) – J. Gottlieber, R. Dvořáková a vlastní děti 8 243 Kč
Česká Lípa (koleda na ZŠ Partyzánská) – M. Rubášová a děti ze ZŠ Partyzánská 9 455 Kč
Česká Lípa (koleda na ZŠ Jižní) – G. Putnová a děti ze ZŠ Jižní 4 033 Kč
Česká Lípa (koleda na ZŠ Dr. M Tyrše) – J. Kalivodová a děti ze ZŠ Dr. M. Tyrše 4 068 Kč
Česká Lípa (koleda na Gymnáziu Česká Lípa) – V. Vosálová a děti z Gymnázia Česká Lípa 4 580 Kč
Česká Lípa (koleda na ZŠ Špičák) – J. Sládek a děti ze ZŠ Špičák 9 019 Kč
Česká Lípa (koleda na ZŠ a SŠ Klíč) – V. Peluňková a děti ze ZŠ a SŠ Klíč 5 241 Kč
Česká Lípa (koleda ve firmě Alstom) – P. Bratršovská a děti z obce Provodín 17 010 Kč
Česká Lípa (kasička ve firmě Jakub) 2 449 Kč
Česká Lípa, Dobranov (koleda ve firmě Krofian CZ) – A. Kasincová a děti ze ZŠ Partyzánská 2 772 Kč
Bělá pod Bezdězem (koleda na mši v kostele) – P. Bratršovská a vlastní děti 5 900 Kč
Bezděz (koleda na mši v kostele) – P. Bratršovská a vlastní děti 4 870 Kč
Cvikov (koleda na úřadě, v domově důchodců, v centru) – I. Hrnčířová a děti ze ZŠ Cvikov 4 145 Kč
Cvikov (kasička na mši v kostele) – R. Repka 2 859 Kč
Doksy (koleda v domově důchodců) – TOM Chippewa Česká Lípa 1 433 Kč
Dubá (koleda na úřadu a v centru města) – L. Treutnerová, p. Krausová, p. Velebná a děti ze ZŠ Dubá 6 508 Kč
Dubá (koleda na mši v kapli) – P. Bratršovská a vlastní děti 3 340 Kč
Lindava (koleda v obci) – P. Šamajová a A. Moravcová a děti z obce 16 696 Kč
Mimoň (koleda na mši v kostele, v centru) –  K. Petrová a děti z DDM Vážka oddíl Korál 14 049 Kč
Mimoň (kasička na Tříkrálovém koncertu) – B. Marčoková 2 168 Kč
Nový Bor (koleda na městském úřadě a v centru města) – P. Dufková a děti ze ZŠ Arnultovice 6 076 Kč
Nový Bor (koleda v centru města) – A. Kasincová a děti ze ZŠ Arnultovice 2 807 Kč
Nový Bor (koleda na mši v kostele) – M. Chýlková a děti ze Sociální ubytovny  5 320 Kč
Brniště (kasička na obecním úřadě) 1 768 Kč
Horní Police (koleda na mši v kostele) – E. Ortová 11 005 Kč
Kvítkov (koleda v obci) – p. Zahradník a děti z obce 9 910 Kč
Stružnice (koleda v obci) – J. Háblová a děti ze ZŠ Stružnice 7 022 Kč
Jezvé (koleda v obci) – E. Janovská a děti ze ZŠ Stružnice 4 682 Kč
Okna (koleda v obci) – I. Myšková a děti ze ZŠ Okna 2 680 Kč
Sosnová (koleda na obecním úřadě a v obci) – A. Kasincová a děti ze ZŠ Partyzánská 3 098 Kč
Zákupy (kasička na obecním úřadě) 1 917 Kč
Zákupy (koleda v obci na ZŠ a MŠ Zákupy) – A. Kasincová a děti ze ZŠ Zákupy 7 609 Kč
Žandov (koleda na městském úřadě a v obci) – E. Ortová a děti ze ZŠ Špičák 3 580 Kč
Žandov (kasička na Tříkrálovém koncertě) – M. Brzková 6 001 Kč
OrganizaceKasičky
zapečetěné/rozpečetěné
KasičkyBezhotovostní dary
CHARITA ČESKÁ LÍPA
55/55254 129 Kč2 800 Kč
Bělá pod Bezdězem15 900 Kč0 Kč
Bezděz14 870 Kč0 Kč
Brniště11 768 Kč0 Kč
Česká Lípa26118 686 Kč0 Kč
Charita Česká Lípa00 Kč2 800 Kč
Cvikov27 004 Kč0 Kč
Cvikov - Lindava216 696 Kč0 Kč
Doksy11 433 Kč0 Kč
Dubá39 848 Kč0 Kč
Horní Police111 005 Kč0 Kč
Kvítkov19 910 Kč0 Kč
Mimoň416 217 Kč0 Kč
Nový Bor414 203 Kč0 Kč
Okna12 680 Kč0 Kč
Sosnová13 098 Kč0 Kč
Stružnice17 022 Kč0 Kč
Stružnice - Jezvé14 682 Kč0 Kč
Zákupy29 526 Kč0 Kč
Žandov29 581 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) 254 129 Kč 
Online koleda celkem 11 200 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM 2 800 Kč 
Celkem 268 129 Kč 
Rozpečetěno 55 z 55 úředně zapečetěných pokladniček.

„Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky 2023 na Českolipsku a Novoborsku jakkoli zapojili. Děkujeme, že stojíte při nás, a těšíme se na další společné zážitky.“

K†M†B† 2023

Eva Ortová, ředitelka Charity Česká Lípa

Jmenovitě srdečně děkujeme za obětavou pomoc:

 • farnostem Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Horní Police, Jezvé, Mimoň a Nový Bor za organizaci koledování v kostelích při mších svatých,
 • zástupcům měst a obcí Bezděz, Bělá pod Bezdězem, Brniště, Cvikov, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Horní Police, Jezvé, Kvítkov, Lindava, Mimoň, Nový Bor, Okna, Stružnice, Sosnová, Zákupy a Žandov za ochotný přístup k pořádání sbírky,
 • ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Partyzánská, ZŠ Špičák, ZŠ a MŠ Zákupy, Gymnáziu Česká Lípa za nadšené, krásně zpívající koledníky a za uspořádání sbírky ve třídách školy a koledování v ulicích měst a obcí,
 • ZŠ Jižní, ZŠ a MŠ Klíč / SŠ Klíč za nadšené, krásně zpívající koledníky a za uspořádání sbírky ve třídách školy,
 • ZŠ Arnultovice z Nového Boru, ZŠ Cvikov, ZŠ Dubá, ZŠ Okna a ZŠ Stružnice za nadšené a krásně zpívající koledníky v ulicích měst a obcí,
 • Janě Kalivodové a Jiřímu Ortovi za organizaci a koledování na ZŠ Dr. M. Tyrše,
 • Gabrielé Putnové za organizaci a koledování na ZŠ Jižní,
 • Veronice Peluňkové za organizaci a koledování na ZŠ a MŠ / SŠ Klíč,
 • Michaele Rubášové za organizaci za koledování na ZŠ Partyzánská,
 • Janu Sládkovi za organizaci a koledování na ZŠ Špičák,
 • Veronice Vosálové za organizaci a koledování na Gymnáziu Česká Lípa,
 • Veronice Kalistové za organizaci koledování na MÚ Nový Bor,
 • Lence Treutnerové, Zdeňce Krausové a Adrianě Velebné za organizaci a koledování ve městě Dubá,
 • Ivetě Myškové za organizaci a koledování v obci Okna,
 • Petře Šamajové a Anně Moravcové za organizaci a koledování s dětmi v obci Lindava,
 • Michaele Brzkové a ZUŠ Žandov za organizaci a koledování na tříkrálovém koncertu v Žandově,
 • Blance Marčokové a pěveckému sboru Zpěvandule Mimoň za organizaci a koledování na tříkrálovém koncertu v Mimoni, 
 • Miroslavu Zahradníkovi za organizaci a koledování s dětmi v obci Kvítkov,
 • Kristýně Petrové za organizaci a koledování s DDM Vážka oddílem Korál ve městě Mimoň,
 • Kláře Říhové za organizaci koledování v Domově pro seniory Doksy,
 • Turistickému oddílu mládeže Chippewa Česká Lípa a vedoucím Zdeňku Šmídovi a Renatě Dvořákové za organizaci koledy a nadšené, krásně zpívající koledníky,
 • příspěvkové organizaci Kultura Česká Lípa za možnost koledování na její kulturní akci, 
 • firmě Alstom z České Lípy za možnost koledování a paní Kateřině Ječmínkové a Lence Rajsiglové za organizaci koledování v prostorách firmy,
 • firmě Krofian CZ z Dobranova za možnost koledování a paní Věře Košťálové za organizaci koledování v prostorách firmy,
 • firmě Jakub z České Lípy a Martinu Kalendovi za umístění kasičky na prodejně,
 • dětem ze sociálních služeb Azylový dům Jonáš a Sociální ubytovna Nový Bor ze nadšené koledování při mších,
 • a zaměstnancům Charity Česká Lípa Pavle Bratršovské, Petře Dufkové, Renatě Dvořákové, Silvii Friedrichové, Kamile Gajdošové, Jiřímu Gottlieberovi, Janě Háblové, Ireně Hrnčířové, Markétě Chýlkové, Kláře Janouchové, Elišce Janovské, Anně Kasincové, Adéle Kreminové, Markétě Kumpoltové, Evě Ortové a jejich rodinám a přátelům za ochotné koledování.