Příklad dobré praxe: Pomoc při řešení problémů po krachu Bohemia Energy
3. prosince 2021 Startér

Příklad dobré praxe: Pomoc při řešení problémů po krachu Bohemia Energy

Pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér řeší v poslední době mimo jiné s klienty také platby za energie vzniklé krachem společnosti Bohemia Energy a dalších menších zprostředkovatelů elektrické energie a zemního plynu.

Je známo, že vlivem extrémního nárůstů cen energií na trzích, ukončila Bohemia Energy k 13. říjnu svou činnost. V tom okamžiku jejich stávající zákazníci automaticky přešli k dodavatelům poslední instance (tzv. DPI), kteří jim dodali energie za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. A to do té doby, než vzešla v platnost uzavřená smlouva s novým dodavatelem.

Ačkoli klienti pod vedením pracovnic neváhali a na doporučení si nového dodavatele zajistili, stále visela ve vzduchu měsíční platba za energie od DPI. U některých se částka za měsíční platbu pohybuje kolem 5.000 Kč, u jedné klientky se však vyšplhala až na 16.000 Kč.

Matka samoživitelka žijící na malém městě na Českolipsku se před půl rokem stala klientkou Startéru po té, co nebyla schopná pro sebe a své tři malé děti najít vhodnější bydlení než byl stávající malý, vlhký byt s plesnivějícími stěnami. Pracující matka s dětmi stále narážela na předsudky kvůli barvě pleti a potřebovala najít především vnitřní podporu a pomoc. 

Vyměřená částka 16.000 Kč ji nejprve vyrazila dech, ale jistota v podpoře od pracovnice aktivizační služby ji vnitřně uklidňovala. Nejprve si online zřídila smlouvu u nového dodavatele, u DPI si nastavila splátkový kalendář a uhradila první splátku. Jelikož ji však následně nevystačily peníze na pravidelný chod domácnosti, využila pomoc od úřadu práce.

Úřad práce právě pro tyto případy připravil tzv. Mimořádnou okamžitou pomoc, kterou mohou využít osoby v existenciální tísni poté, co uhradí alespoň část platby, právě na dofinancování chodu domácnosti.

V tuto chvíli se tedy podařilo alespoň částečně odvrátit problém, co se bude dít po navyšování cen energií dál, to se teprve uvidí.

 

Hlavní finanční partneři SAS Startér jsou:

Logo LKČeská Lípa

Jana Hackelová

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel.: 608 164 892 E-mail: 38puV-enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r