Začala roční rekonstrukce Azylového domu Jonáš v České Lípě
8. září 2021 Azylový dům Jonáš

Začala roční rekonstrukce Azylového domu Jonáš v České Lípě

Budovu na adrese Dubická 2189, kterou Charita Česká Lípa nepřetržitě využívá od roku 2002, čeká díky evropské dotaci a státním prostředkům první velká investice.

Původní Jonáš„Objekt se již delší dobu nacházel ve velmi špatném technickém stavu, který byl nad naše síly. V rámci našeho rozpočtu a díky našim partnerům a dárcům jsme byli schopni dělat běžné provozní opravy, aby u nás maminky s dětmi našly důstojné bydlení, ale na zatékající strop, netěsnící okna či ucpávající kanalizaci již finance v rozpočtu organizace ani v rozpočtu majitele objektu města Česká Lípa nezbývaly,“ popisuje situaci před rekonstrukcí ředitelka českolipské Charity Eva Ortová.

Situace byla očividná již několik let, proto požádala Charita Česká Lípa již před čtyřmi roky zastupitele města o schválení budoucího prodeje objektu, aby mohla být vypracována žádost o finanční dotaci na nákup objektu, kompletní rekonstrukci a nákup vybavení z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie

CL-azyl-Jonas - Obrázek3Z kraje letošního roku žádost prošla úspěšně u Ministerstva pro místní rozvoj ČR schvalovacím procesem. V červenci tak mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybraná firma, kterou se stala Stav Agency s. r. o. ze Stráže nad Nisou, zahájila stavbu na konci srpna a podle plánů bude hotová stavba předána zpět v říjnu roku 2022.

Předpokládaná celková cena nákupu a rekonstrukce je stanovena na 35.000.000 Kč, přičemž minimálně 5 % ze stanovené částky musí být financováno z nadačních prostředků, sponzoringu a z vedlejší hospodářské činnosti Charity Česká Lípa. V těchto krocích již organizace podnikla první kroky a podala žádosti ke dvěma nadačním fondům.

S laskavým svolení města Nový Bor byly matky s dětmi z azylového domu v červenci přechodně ubytovány v samostatném patře novoborské sociální ubytovny, kterou Charita Česká Lípa provozuje v ulici Severní v objektu vlastněném právě městem Nový Bor. Díky tomu mohl být zachován chod registrované sociální služby,  která je součástí komunitního plánu měst Česká Lípa a Nový Bor, navíc bez nutnosti snížení maximální kapacity, která činní 40 lůžek. Právě kapacita činní z Azylového domu Jonáš největší azylové zařízení svého druhu na okrese.

Mgr. Jiří Gottlieber

Mgr. Jiří Gottlieber

mediální koordinátor Charity Česká Lípa
Tel.: 487 829 871 E-mail: 2hGD27980km%C19k68ys6Z2938Es-Z29g